Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Normalizacja, audyt, certyfikacja i akredytacja
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe definicje jakości
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W09
    Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej, ekonomii, rynku metali oraz logistyki i zasad funkcjonowania zakładów przemysłowych
  • RCM1A_W06
    Zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębioroczości, zasadsy rynkowej konkurencyjności, a także uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej w branży metali nieżelaznych, wykorzystując do tego celu nabytą na studiach wiedzę z zakresu technologii metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych oraz podstawowych metod ich badań