Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy plastyczności materiałów
Efekt kształcenia:
Student zdobywa podstawową wiedzę z plastyczności materiałów izotropowych (kryteria plastyczności, powierzchnie plastyczności) oraz fizycznych podstaw przejścia sprężysto- plastycznego materiałów w zastosowaniu do polikryształów metali i stopów.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W01
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia procesów właściwych dla szeroko pojętej inżynierii materiałowej, a w szczególności metalurgii i recyklingu oraz przetwórstwa i metaloznawstwa metali nieżelaznych, a także podstaw automatyzacji procesów technologicznych