Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy plastyczności materiałów
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę z fizyko-mechanicznych podstaw plastyczności materiałów metalicznych w zastosowaniu do metali i stopów jako ciał o budowie krystalicznej (krystalografia poślizgu i bliźniakowania w metalach o sieciach regularnych i heksagonalnych).
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W01
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia procesów właściwych dla szeroko pojętej inżynierii materiałowej, a w szczególności metalurgii i recyklingu oraz przetwórstwa i metaloznawstwa metali nieżelaznych, a także podstaw automatyzacji procesów technologicznych
  • IMN1A_W06
    Posiada podstawową wiedzę dotyczącą inżynierii materiałowej, w tym kształtowania własności i struktury materiałów