Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Seminarium specjalistyczne: Zaawansowane materiały i technologie budownictwie
Efekt kształcenia:
Jest gotów do podejmowania istotnych społecznie i gospodarczo zadań inżynierskich, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej
Powiązania z KEU:
  • MTN2A_K02
    Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy, inicjuje działania na rzecz gospodarki i środowiska społecznego, wykazuje dbałość o środowisko naturalne
  • MTN2A_K03
    Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej, podtrzymuje i przekazuje tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych w kraju i na świecie