Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy plastyczności materiałów
Efekt kształcenia:
Student potrafi sformułować kryteria plastyczności Tresci i Hubera-Misesa w zastosowaniu do polikryształów metali i stopów poddanych prostym i złożonym stanom obciążenia mechanicznego.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U01
    Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie