Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy plastyczności materiałów
Efekt kształcenia:
Student potrafi zastosować prawo Schmida, czyli kryterium plastyczności w zastosowaniu do metali i stopów jako ciał plastycznie anizotropowych.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U01
    Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie