Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy plastyczności materiałów
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętność opisu skutków działania systemów deformacji sieci krystalicznej materiałów o sieciach regularnych (poślizgu i bliźniakowania) w oparciu o koncepcje macierzy deformacji i macierzy korespondencji.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W01
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia procesów właściwych dla szeroko pojętej inżynierii materiałowej, a w szczególności metalurgii i recyklingu oraz przetwórstwa i metaloznawstwa metali nieżelaznych, a także podstaw automatyzacji procesów technologicznych