Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy plastyczności materiałów
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętność praktycznego wyznaczania krytycznych parametrów materiałowych rozpoczęcia odkształcenia plastycznego w wybranych polikryształach i monokryształach metali i stopów.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U01
    Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie
  • IMN1A_U04
    Potrafi posługować się prostą aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do okreslania struktury i własności materiałów