Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy plastyczności materiałów
Efekt kształcenia:
Student zdobywa praktyczne umiejętności doświadczalnej identyfikacji operujących systemów poślizgu i bliźniakowania w monokryształach metali i stopów o różnej energii błędu ułożenia oraz określenia wpływu temperatury i prędkości odkształcenia na charakterystyki mechaniczne wybranych polikryształów metali i stopów.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U01
    Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie
  • IMN1A_U04
    Potrafi posługować się prostą aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do okreslania struktury i własności materiałów