Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologie inżynierii powierzchni
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie doboru i projektowania warstwy wierzchniej
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W03
    Zna i rozumie podstawowe procesy technologiczne obejmujące swym zakresem eksploatacyjny cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz przetwarzanych materiałow w szczegolności w zakresie branży metali nieżelaznych w obszarze tradycyjnego przetwórstwa i inżynierii materiałowej
  • IMN1A_W05
    Zna i rozumie podstawowe techniki wykorzystywane do badań materiałowych
  • IMN1A_W07
    Zna podstawowe techniki informatyczne umożliwiające opracowanie wyników pomiarowych i przygotowanie prezentacji multimedialnej, a także podstawy fizyczne, matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do interpretacji i przetwarzania danych pomiarowych