Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologie inżynierii powierzchni
Efekt kształcenia:
Umie dobrać metody badawcze w celu określenia właściwości powłok
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U04
    Potrafi posługować się prostą aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do okreslania struktury i własności materiałów
  • IMN1A_U06
    Posiada zdolność planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej oraz współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)