Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Efekt kształcenia:
Student potrafi uruchomić własną działalność gospodarczą.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U08
    Potrafi w jasny i logiczny sposób przeprowadzić prezentację i uczestniczyć w dyskusjach technicznych i seminariach w zakresie zdobytej wiedzy z obszaru inżynierii metali nieżelaznych oraz podstaw ekonomii, prawa patentowego i autorskiego oraz organizacji pracy głównie w zakładach branży metali nieżelaznych
  • RCM1A_U09
    Potrafi w jasny i logiczny sposób przeprowadzić prezentację i uczestniczyć w dyskusjach technicznych i seminariach w zakresie zdobytej wiedzy z obszaru inżynierii metali nieżelaznych oraz podstaw ekonomii, prawa patentowego i autorskiego oraz organizacji pracy głównie w zakładach branży metali nieżelaznych