Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać biznesplan
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U08
    Potrafi w jasny i logiczny sposób przeprowadzić prezentację i uczestniczyć w dyskusjach technicznych i seminariach w zakresie zdobytej wiedzy z obszaru inżynierii metali nieżelaznych oraz podstaw ekonomii, prawa patentowego i autorskiego oraz organizacji pracy głównie w zakładach branży metali nieżelaznych
  • RCM1A_U06
    Posiada zdolność planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej oraz współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
  • RCM1A_U07
    Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicję