Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język hiszpański B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy 75 godzin - semestr 3/3 (semestr 30 godzin) (Wydział Zarządzania)
Efekt kształcenia:
Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny o tematyce ogólnej i branżowej, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych.
Powiązania z KEU: