Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Efekt kształcenia:
Student posiada podstawową wiedzę w zakresie komputerowego systemu wspomagania projektowania przy użyciu programu AutoCad.
Powiązania z KEU:
  • RCM1A_W01
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia procesów metalurgicznych, a w szczególności metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, a także podstaw automatyzacji procesów technologicznych niezbednych do skutecznego i efektywnego zaprojektowania procesów metalurgicznych i recyklingu