Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować i wykonać rysunek 2D przy użyciu programu AutoCad.
Powiązania z KEU:
  • RCM1A_U01
    Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie