Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Efekt kształcenia:
Student rozumie i posiada zdolność do samokształcenia.
Powiązania z KEU:
  • RCM1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy