Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki i technologie wytwarzania osprzętu przewodowego i kablowego
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować własności osprzętu przewodowego i kablowego
Powiązania z KEU:
  • MTN1A_U01
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z technikami i technologiami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych