Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki i technologie wytwarzania osprzętu przewodowego i kablowego
Efekt kształcenia:
Student zna techniki pomiaru własności układów połączeń osprzęt-przewody (kable)
Powiązania z KEU:
  • MTN1A_U02
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności materiałów i wytwarzanych z nich półwyrobów i wyrobów