Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologies in cable industry
Efekt kształcenia:
Student can use database of cables and conductors
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_U02
  Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym doboru materiałów do różnych zastosowań i procesów umożliwiających uzyskiwanie materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych
 • IMN1A_U03
  Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności i doboru materiałów do zastosowań technicznych
 • MTN1A_U02
  Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności materiałów i wytwarzanych z nich półwyrobów i wyrobów
 • MTN1A_U04
  Potrafi wykorzystać poszczególne metody badawcze do oceny jakości materiałów oraz wytworzonych z nich półwyrobów i wyrobów do zastosowań w branży metali nieżelaznych