Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologies in cable industry
Efekt kształcenia:
Student can design basic properties of cables and conductors and other electrical equipment
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_U03
  Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności i doboru materiałów do zastosowań technicznych
 • IMN1A_U06
  Posiada zdolność planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej oraz współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
 • MTN1A_U02
  Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności materiałów i wytwarzanych z nich półwyrobów i wyrobów
 • MTN1A_U05
  Posiada umiejętność wykorzystania zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie technologii wytwarzania wyrobów na bazie metali nieżelaznych