Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zaawansowane systemy w logistyce i łańcuchu dostaw
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę dotyczącą obszarów związanych z zaawansowanymi procesami w logistyce oraz innowacyjnymi metodami zarządzania łańcuchem dostaw (SCM).
Powiązania z KEU:
  • IPJ2A_W01
    Ma rozszerzoną, pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji zaawansowanych procesów produkcyjnych, w tym w przemyśle 4.0, zintegrowanych systemów zarządzania, prognozowania i symulacji, systemów logistycznych, ekspertowych, optymalizowania procesów, sterowania informacją, wiedzą, strategią, nowoczesnych systemów osiągania konkurencyjnej doskonałości, transferu technologii, poparte zaawansowaną analizą statystyczną oraz nowoczesnymi metodami kontroli, przydatnymi do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu i inżynierii produkcji, jakości i logistyki oraz ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych aspektów działalności inżyniersko-menadżerskie