Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowane systemy w logistyce i łańcuchu dostaw
Efekt kształcenia:
Student potrafi posługiwać się innowacyjnymi metodami oraz technikami zarządzania łańcuchem dostaw (SCM).
Powiązania z KEU:
  • IPJ1A_U10
    Potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną procesów produkcyjnych zarówno w odniesieniu do procesów projektowanych, jak i realizowanych, dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne i technologiczne w szczególności obiekty, urządzenia, procesy, usługi w różnorodnych technikach wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych.
  • IPJ2A_U10
    Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania praktycznych zadań oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia, zaprojektować proces produkcyjny w tym proste urządzenia i oprzyrządowanie wraz z systemem zarządzania tymi obiektami, używając właściwych technik i narzędzi. w zakresie inżynierii produkcji, jakości i logistyki.