Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę związaną z zagadnieniami łańcucha dostaw zarówno pod względem techniczno-technologicznym połączenia firm, jak i połączenia procesów zarządzania realizowanych w firmach.
Powiązania z KEU:
  • IPJ1A_W01
    Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz podstaw ekonomii, zarządzania i marketingu a także z przedmiotów inżynierskich, w tym zakresie metalurgii i przetwórstwa metali, inżynierii materiałowej, informatyki, automatyki i robotyki oraz zagadnień dotyczących ekonomii i nauk o zarządzaniu, przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu i inżynierii produkcji, jakości i logistyki
  • IPJ1A_W02
    Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z techniki wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych, zarządzania produkcją i personelem z procesów i technik produkcyjnych, rachunku kosztów, finansów, zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz logistyki