Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Rysunek techniczny
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać się w podstawowym zakresie programem do komputerowego wspomagania projektowania np. AutoCAD w obszarze grafiki 2D i 3D.
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_W04
  Posiada podstawową wiedzę w zakresie wytwarzania półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy
 • IPJ1A_W03
  Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych, o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych i prawidłowej ich eksploatacji w naukach technicznych, metalurgii i inżynierii materiałowej a szczególnie w inżynierii produkcji, jakości i logistyce w przemyśle metali nieżelaznych, zna podstawowe metody, techniki, urządzenia, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich obejmujących wytwarzanie różnorodnych wyrobów metalowych poczynając od prac koncepcyjno-projektowych poprzez wykonawstwo, eksploatację z uwzględnieniem organizacji pracy w cyklu produkcyjnym, kontrolę i doskonalenie jakości procesów i wyrobów, wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych aspektów działalności inżyniersko-menadżerskiej związanych z inżynierią produkcji i jakości
 • RCM1A_W05
  Posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy i projektowania instalacji do recyklingu i wytwarzania metali i stopów
 • MTN1A_W07
  Zna podstawowe zasady tworzenia dokumentacji technicznej oraz projektowania obiektów z wykorzystaniem systemów modelowania komputerowego