Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie innowacjami
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe instytucje odpowiedzialne za wspomaganie innowacyjności
Powiązania z KEU:
  • IPJ1A_W04
    Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów inżynieria produkcji i jakości
  • IPJ1A_W05
    Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej, ekonomii, rynku metali oraz logistyki i zasad funkcjonowania zakładów przemysłowych