Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie innowacjami
Efekt kształcenia:
Potrafi ocenić skutki decyzji podejmowanych w kontekście wprowadzania innowacji i powiązać je z potrzebami użytkowników
Powiązania z KEU:
  • IPJ1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy
  • IPJ1A_K02
    Wykazuje dużą aktywność społeczną, jest przedsiębiorczy, jednocześnie jest gotów na rozwiązania kompromisowe wkładając w to swoją wiedzę i intuicję