Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie innowacjami
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać posiadaną widzę na temat planowania, wdrażania i możliwości sfinansowania przedsięwzięć innowacyjnych
Powiązania z KEU:
  • IPJ1A_U07
    Posiada umiejętność samodzielnego planowania, realizowania i podnoszenia własnych kwalifikacji
  • IPJ1A_U09
    Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań menadżersko-inżynierskich dostrzegać szersze uwarunkowania systemowe i pozatechniczne, ma przygotowanie do pracy w przemyśle w dużych, średnich i małych firmach w szczególnosci z branzy metali nieżelaznych z możliwością zarządzania produkcją, jakoscią i logistyką, uwzględniając zasady bezpieczeństwa pracy.