Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Odlewanie metali i stopów metali
Efekt kształcenia:
Rozumie i upowszechnia rolę działalności inżynierskiej we współczesnym społeczeństwie, potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_K01
    Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy
  • IMN1A_K03
    Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej, podtrzymuje i przekazuje tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych w kraju i na świecie