Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
Efekt kształcenia:
Student orientuje się w obecnej kondycji przemysłu metali nieżelaznych. Ma elementarną wiedzę z zarządzania jakością w przemyśle metali nieżelaznych. Zna podstawowe zasady BHP obowiązujące w zakładach pracy.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W02
    Posiada wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, a także i urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych
  • IMN1A_W03
    Zna i rozumie podstawowe procesy technologiczne obejmujące swym zakresem eksploatacyjny cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz przetwarzanych materiałow w szczegolności w zakresie branży metali nieżelaznych w obszarze tradycyjnego przetwórstwa i inżynierii materiałowej
  • IMN1A_W04
    Posiada podstawową wiedzę w zakresie wytwarzania półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy