Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyka I
Efekt kształcenia:
Umie wyznaczać dziedzinę, przeciwdziedzinę, zbiór wartości funkcji jednej zmiennej, a w szczególności funkcji elementarnych. Potrafi skladać funkcje, wyznaczać funkcję odwrotną oraz rysować wykresy. Potrafi wskazać własności ciągu liczbowego oraz zbadać jego zbieżność.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U01
    Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie
  • IMN1A_U06
    Posiada zdolność planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej oraz współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)