Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyka II
Efekt kształcenia:
Umie obliczać całki oznaczone wybranych typów funkcji i stosować je w geometrii.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U01
    Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie
  • IMN1A_U06
    Posiada zdolność planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej oraz współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)