Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Posthumanizm - antyhumanizm - transhumanizm
Efekt kształcenia:
Student potrafi w szerszym gronie podjąć dyskusję na tematy związane ze sporem o humanizm, uzasadnić swoje stanowisko oraz wejść w dialog z osobami prezentującymi odmienne perspektywy.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_K09
    Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.
  • KLT1A_K04
    Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym na rzecz rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.