Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Posthumanizm - antyhumanizm - transhumanizm
Efekt kształcenia:
Student zna historię i istotę sporu o humanizm, znaczenia takich pojęć jak antyhumanizm, posthumanizm i transhumanizm oraz stanowiska poszczególnych myślicieli, którzy rozwijają refleksję naukową w tym przedmiocie.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_W01
    Posiada podstawową wiedzę o obszarach będących przedmiotem badań kulturoznawczych.
  • KLT1A_W05
    Na poziomie podstawowym posiada aktualną wiedzę oraz potrafi wskazać najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.