Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Posthumanizm - antyhumanizm - transhumanizm
Efekt kształcenia:
Student potrafi samodzielnie studiować i analizować współczesne teksty filozoficzne i antropologiczne związane z tematyką posthumanizmu, antyhumanizmu oraz transhumanizmu.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_U04
    Rozpoznaje, interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę dzieła literackiego, filmowego, plastycznego, muzycznego i teatralnego z zastosowaniem odpowiednich metod, w celu określenia znaczeń tych dzieł, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
  • KLT1A_U06
    Wykrywa podstawowe zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi posługując się właściwymi dla kulturoznawstwa metodami i narzędziami w tym zaawansowanymi technikami informacyjno- komunikacyjnymi.