Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy automatyki i robotyki
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe zasady projektowania zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_W02
  Posiada wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, a także i urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych
 • IMN1A_W03
  Zna i rozumie podstawowe procesy technologiczne obejmujące swym zakresem eksploatacyjny cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz przetwarzanych materiałow w szczegolności w zakresie branży metali nieżelaznych w obszarze tradycyjnego przetwórstwa i inżynierii materiałowej
 • IPJ1A_W02
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z techniki wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych, zarządzania produkcją i personelem z procesów i technik produkcyjnych, rachunku kosztów, finansów, zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz logistyki
 • IPJ1A_W03
  Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych, o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych i prawidłowej ich eksploatacji w naukach technicznych, metalurgii i inżynierii materiałowej a szczególnie w inżynierii produkcji, jakości i logistyce w przemyśle metali nieżelaznych, zna podstawowe metody, techniki, urządzenia, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich obejmujących wytwarzanie różnorodnych wyrobów metalowych poczynając od prac koncepcyjno-projektowych poprzez wykonawstwo, eksploatację z uwzględnieniem organizacji pracy w cyklu produkcyjnym, kontrolę i doskonalenie jakości procesów i wyrobów, wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych aspektów działalności inżyniersko-menadżerskiej związanych z inżynierią produkcji i jakości
 • IPJ2A_W01
  Ma rozszerzoną, pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji zaawansowanych procesów produkcyjnych, w tym w przemyśle 4.0, zintegrowanych systemów zarządzania, prognozowania i symulacji, systemów logistycznych, ekspertowych, optymalizowania procesów, sterowania informacją, wiedzą, strategią, nowoczesnych systemów osiągania konkurencyjnej doskonałości, transferu technologii, poparte zaawansowaną analizą statystyczną oraz nowoczesnymi metodami kontroli, przydatnymi do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu i inżynierii produkcji, jakości i logistyki oraz ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych aspektów działalności inżyniersko-menadżerskie
 • IPJ2A_W02
  Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów nowoczesne systemy produkcji i zarządzania jakością
 • RCM1A_W02
  Posiada wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych koniecznych do prowadzenia procesów metalurgicznych oraz recyklingu materiałów pochodzenia antropogenicznego celem maksymalizacji uzysku i zysków w obrebie przedsiębiorstwa.
 • MTN1A_W10
  Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów