Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Efekt kształcenia:
Student rozumie zjawiska i procesy związane z prawami mechaniki oraz zna odpowiadające im podstawowe zależności matematyczne .
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_W02
  Posiada wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, a także i urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych
 • IMN1A_W06
  Posiada podstawową wiedzę dotyczącą inżynierii materiałowej, w tym kształtowania własności i struktury materiałów
 • RCM1A_W01
  Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia procesów metalurgicznych, a w szczególności metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, a także podstaw automatyzacji procesów technologicznych niezbednych do skutecznego i efektywnego zaprojektowania procesów metalurgicznych i recyklingu
 • RCM1A_W03
  Posiada podstawową wiedzę w zakresie przyjaznego dla środowiska projektowania wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z możliwymi różnymi ścieżkami pozyskiwania surowców
 • MTN1A_W05
  Posiada podstawową wiedzę z zakresu technik badawczych umożliwiających ocenę jakości półwyrobów i wyrobów
 • MTN1A_W11
  Zna i rozumie podstawowe procesy obejmujące swym zakresem eksploatacyjny cykl życia maszyn, urządzeń, obiektów i systemów technicznych wykorzystujących podstawowe procesy technologiczne i techniki produkcyjne wytwarzania wyrobów w branży metali nieżelaznych oraz pokrewnych.