Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Efekt kształcenia:
Student potrafi samodzielnie sformułować oraz sprawdzić warunki wytrzymałościowe bezpieczeństwa dla prostych przypadków rozciagania, ściskania, ścinania technicznego, skręcania, zginania, zginania z rozciaganiem lub ściskaniem, zginania ze skręcaniem.
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_U01
  Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie
 • IMN1A_U03
  Nabytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności i doboru materiałów do zastosowań technicznych
 • RCM1A_U01
  Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie
 • RCM1A_U04
  Potrafi posługować się prostą aparaturą pomiarową i badawczą podczas badań laboratoryjnych, a także ma umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do okreslania podatności na recykling oraz własności materiałów metalicznych
 • MTN1A_U01
  Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z technikami i technologiami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych
 • MTN1A_U02
  Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do analizy własności materiałów i wytwarzanych z nich półwyrobów i wyrobów