Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fizyka ciała stałego
Efekt kształcenia:
Student potrafi wyjaśnić zasadę działania aparatury pomiarowej i wykonać pomiar laboratoryjny
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U01
    Zdobytą wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki potrafi wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów inżynierskich z zakresu inżynierii materiałowej metali nieżelaznych i innych materiałów na ich osnowie
  • MTN1A_U01
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z technikami i technologiami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych