Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Technologie informacyjne
Efekt kształcenia:
Student potrafi przedstawić i odpowiednio uargumentować zaproponowane rozwiązanie i implementację rozważanego problemu numerycznego.
Powiązania z KEU:
 • IMN1A_K01
  Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy
 • IPJ1A_K01
  Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy
 • RCM1A_K01
  Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy
 • MTN1A_K01
  Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy