Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie oraz potrafi zaprojektować pojedyncze oraz złożone wyroby konstrukcyjne z wykorzystaniem oprogramowania CAD
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_U02
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich, w tym doboru materiałów do różnych zastosowań i procesów umożliwiających uzyskiwanie materiałów o zdefiniowanych własnościach i innych parametrach eksploatacyjnych
  • MTN1A_U01
    Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z technikami i technologiami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych