Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody i techniki pomiarowe
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe techniki pomiarowe stosowane w metalurgi i przeróbce plastycznej metali
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W02
    Posiada wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, a także i urządzeń i technologii przemysłu metali nieżelaznych