Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki i technologie wytwarzania osprzętu przewodowego i kablowego
Efekt kształcenia:
Student zna zastosowania osprzętu przewodowego
Powiązania z KEU:
  • MTN1A_W02
    Posiada wiedzę w zakresie projektowania procesów kształtowania własności wyrobów stosowanych w branży metali nieżelaznych