Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Bliski Wschód – kultura i społeczeństwo
Efekt kształcenia:
Ma świadomość różnic międzykulturowych oraz docenia wkład kultury muzułmańskiej i żydowskiej w rozwój kultury regionu.
Powiązania z KEU: