Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody numeryczne równań różniczkowych 1
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na temat zasad poprawnego formułowania definicji i twierdzeń matematycznych oraz zasad poprawnej prezentacji dowodów matematycznych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W01
    posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki