Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metody numeryczne równań różniczkowych 1
Efekt kształcenia:
Rozumie konieczność korzystania z literatury matematycznej przy prezentacji zagadnień matematycznych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K02
    potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania