Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody numeryczne równań różniczkowych 2
Efekt kształcenia:
Umie poprawnie stosować zasady logiki matematycznej przy prezentacji zagadnień matematycznych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U02
    posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze