Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Internet (wszech) rzeczy. Społeczne i kulturowe konsekwencje internetowej rewolucji „nie-ludzi”
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat społecznych, gospodarczych i innych pozatechnicznych uwarunkowań w zakresie koncepcji ukazujących wpływ nowoczesnych technologii na rynek i aktorów społecznych
Powiązania z KEU:
  • IFS1P_W12
    ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne we współczesnym społeczeństwie zmieniającym się pod wpływem nowych technologii.
  • IFS1P_W06
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, etycznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań nowych technologii komunikacyjnych i komputerowych oraz zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.