Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Internet (wszech) rzeczy. Społeczne i kulturowe konsekwencje internetowej rewolucji „nie-ludzi”
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę teoretyczną i metodologiczną potrzebną do opisu i analizy zmian zachodzący we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii informatycznych i medialnych.
Powiązania z KEU:
  • IFS1P_W08
    ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi i ich elementami w społeczeństwie zmieniającym się pod wpływem technologii.