Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Internet (wszech) rzeczy. Społeczne i kulturowe konsekwencje internetowej rewolucji „nie-ludzi”
Efekt kształcenia:
Student umiejętnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną i metodologiczną do opisu, analizy i interpretacji procesów związanych z przemianami zachodzącymi we współczesnych społeczeństwach pod wpływem nowoczesnych technologii.
Powiązania z KEU:
  • IFS1P_U02
    potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, zwłaszcza dotyczące sfery komunikacji z użyciem nowych technologii informatycznych i medialnych.
  • IFS1P_U01
    potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania procesów związanych z przemianami dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem najnowszych technologii, potrafi również przetwarzać dane i wykorzystywać odpowiednie dla nich narzędzia.